Et tagada täielik veebisaidi kasutamise kogemus, kasutame küpsiseid. Meie veebilehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.

3472 suurepärast tööpakkumist 5 kanalist

Kultuuri-ja sporditööspetsialist

Räpina Vallavalitsus
Põhikoht

Tööülesanded

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametikoha eesmärk on eelduste loomine efektiivse ja laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu ning kodanikualgatuslike tegevuste jätkumiseks Räpina vallas.
Peamised tööülesanded on Räpina valla kultuuri- ja spordialaste ning külaliikumist ja kodanikuühenduste tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine ja uuendamine; valla kultuuri- ja spordiasutuste (koos)töö korraldamine, koordineerimine ja suunamine; Räpina valla külaliikumise ja kodanikuühenduste tegevustega seonduva info kogumine, selle vahendamine ning vabaühenduste, aleviku- ja külavanemate ning kodanikualgatuslike tegevuste vajaduspõhine nõustamine; kodanikuühenduste toetuste taotluste menetlemine, lepingute ettevalmistamine, aruandluse jälgimine jm kodanikuühenduste finantstegevustega seonduva korraldamine; SA Räpina Kultuurkapital tegevuse juhtimine; kultuuri-, spordi- ja kehakultuurialaste esindusürituste korraldamine; kultuuri valdkonna projektides osalemine ja nende eestvedamine (Tartu 2024; Räpina valla suvelavastused); välis- ja avalike suhete arengule kaasa aitamine oma töövaldkonnas.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
ET nõutud B2 B2
Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Juhtimisõigus
B
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
• kõrgharidus (võib olla omandamisel); • eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel; • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus; • hea koostöö- ja meeskonnatöö-, konsulteerimis- ja läbirääkimis- ning suhtlemis- ja väljendusoskus; • majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest; • oskus efektiivselt aega kasutada, oma tegevusi analüüsida ja seisukohti põhjendada; • oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel; • stressitaluvus, kohusetundlikkus, otsustus-ja vastutusvõime.

Omalt poolt pakume

• vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
• koolitus- ja arenguvõimalusi.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tn 1
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
tähtajatu

Kandideerimise info

• kirjalik avaldus;
• allkirjastatud kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. septembriks 2023 Räpina Vallavalitsuse e-postil [email protected] või aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Räpina vald, Põlvamaa märgusõnaga „kultuuri- ja sporditööspetsialisti konkurss”.

Kontaktid
Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, [email protected]
Piret Rammo, valdkonna abivallavanem, tel 525 7864, [email protected]

Kandideerimise tähtaeg
01.10.2023
Kontakt
Piret Rammo, abivallavanem, 525 7864, [email protected]